ชื่อไทย : รองเท้านารีเหลืองกระบี่
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : Rongthao nari lueang krabi
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ทรงพุ่มขนาด 30 – 35 เซนติเมตร 
ใบ :
รูปแถม กว้าง  3 - 3.5 เซนติเมตร ยาว 30 – 35 เซนติเมตร แผ่นใบหนาสีเขียวเป็นมัน ไม่มีลาย
ดอก :
ดอกเดี่ยว ก้านดอกสีเขียวยาว 13 – 15 เซนติเมตร และมีขนสั้นสีม่วงแดงปกคลุม เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 6 – 6.5 เซนติเมตร กลีบเป็นมันงุ้มมาด้านหน้า กลีบนอกบนมีสีขาว กึ่งกลางมีสีเหลืองอมเขียวและแต้มสีน้ำตาลเข้ม กลีบนอกล่างขนาดใกล้เคียงกับกลีบนอกบน แต่มีสีเขียว กลีบดอกสีเหลืองอมน้ำตาล กึ่งกลางกลีบมีเส้นสีน้ำตาลเรื่อ โคนกลีบมีแต้มและขนยาวสีน้ำตาลเข้มปกคลุม กระเป๋าสีเหลืองอมน้ำตาล โล่สีเหลือง รูปทรงคล้ายรูปหัวใจกลับหรือไข่กลับ ผิวขรุขระ กึ่งกลางมีติ่งเล็กๆสีเหลืองเข้ม ด้านบนหยักเป็นร่อง ด้านล่างหยักเป็นเขี้ยว
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มีนาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : มิถุนายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       เจริญเติบโตแบบพืชอาศัยบนดิน หรือตามซอกหินผาใกล้ชายฝั่งทะเล อุณหภูมิเฉลี่ย 26 – 28 องศาเซลเซียส ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 50 เมตร
ถิ่นกำเนิด         ไทย
การกระจายพันธุ์        มีการกระจายพันธุ์แถบชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกทางภาคใต้ของ                                                            ไทย
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ควรปลูกในโรงเรือนที่มีการพรางแสง ถ้าจะให้ดีควรมีหลังคากันฝน อากาศถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำสม่ำเสมอ ปลูกในกระถางพลาสติก หรือกระถางดินเผา วัสดุปลูกที่ควรระบายน้ำได้ดี เก็บความชื้นได้ดี ทนทาน ที่นิยมใช้ได้แก่ โฟม อิฐทุบ ถ่านเกล็ด หินภูเขาไฟ ใบทองหลาง ใบก้ามปูผุ รดน้ำวันละครั้งในตอนเช้า ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และแยกหน่อ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวนภายในและภายนอกอาคาร
แหล่งอ้างอิง : http://www.slipperorchids.info/paphdatasheets/brachypetalum/concolor/index.html http://www.orchidspecies.com/paphiconcolor.htm [๑] สันติ  วัฒฐานะ และคณะ. ๒๕๕๑. สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล้วยไม้       ไทย 2. หจก. วนิดาการพิมพ์, เชียงใหม่. [๒] อุไร จิรมงคลการ. ๒๕๕๑. กล้วยไม้รองเท้านารี. พิมพ์ครั้งที่ ๖. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554